Вступна кампанія 2019: право на безоплатне здобуття вищої освіти

Зараз в Україні триває вступна кампанія 2019. З огляду на це однією із найбільш актуальних тем, яка цікавить абітурієнтів та їх батьків, є тема безоплатного здобуття вищої освіти за рахунок фінансування з державного та/або місцевого бюджетів. Розглянемо детальніше випадки, коли є така можливість безоплатно отримати вищу освіту.

У першу чергу, відмітимо, що Конституція України встановлює право кожного на освіту. Так, держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про освіту» кожен має право на якісну та доступну освіту.

Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України.

Тобто, громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі у випадках і порядку, визначених законодавством України.

Так, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про вищу освіту» громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Таким чином, якщо особа, наприклад,  вперше здобуває ступінь бакалавра, то вона має право прийняти участь у конкурсі для зарахування на бюджет та отримати можливість безоплатно здобувати вищу освіту.

Також на законодавчому рівні визначено, що громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти. Проте це можливо лише за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, у визначеному порядку.

Так, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 26 серпня 2015 р. № 658, у разі наявності за результатами вступних випробувань відповідно до законодавства підстав для зарахування особи для повторного здобуття вищої освіти за певним ступенем за державним або регіональним замовленням керівник відповідного вищого навчального закладу видає наказ про її зарахування до числа здобувачів вищої освіти та встановлює строк відшкодування такою особою коштів не пізніше 10 робочих днів з дня початку відповідного навчального року.

Громадяни України також мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією та в інших випадках, передбачених законом. Проте такий стан здоров’я повинен підтверджуватися висновками медико-соціальної експертної комісії.

В Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 р. № 1096, цю норму доповнено. Так, згідно з п. 5 Розділу III зазначеного акту громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти, якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

Щодо права на безоплатне навчання для осіб, які не є громадянами України, зазначимо наступне. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Отже, на законодавчому рівні в України визначено випадки, коли особа має право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах на конкурсній основі за кошти державного або місцевого бюджету. За загальним правилом особа має на це право, якщо певний ступінь вищої освіти вона здобуває вперше.

Адвокатське об’єднання «КАНОН»

липень 2019

 

Для отримання консультації адвоката у м. Херсон ви можете написати нам на нашу електронну пошту office.kanon.ks@gmail.com або зателефонувати на номер (0552) 42-46-48, (0552) 42-46-49.

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню