Мораторій продовжено…. чи ні?

          Останнім часом виникало багато дискусій щодо доцільності та необхідності продовження впровадженого у серпні 2014 року мораторію на проведення перевірок державними органами суб’єктів господарювання.

        Проте, народним депутатам вдалось поставити крапку в данному питанні. Так 3 листопада 2016 року Верховною Радою прийнято в цілому три законопроекти, направлені на врегулювання державного контролю у сфері господарської діяльності:

         – Закон «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» №3153.

        – Закон «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності №2418а.

         – Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)» № 2531а

      Серед прийнятих норм закріплених даними законами слід виділити основні тезиси, які потрібно знати кожному суб’єкту господарювання з метою недопуску обмежень його прав зі сторони контролюючих органів.

        1.Законом №3153  до 31 грудня 2017 року встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.Для переважної більшості органів держнагляду до 31 грудня 2017 року  заборонено проведення планових перевірок, за виключенням відносин визначених статтею 6 даного Закону.

       Проте, Закон не обмежує можливості позапланових перевірок, для яких передбачено чотири підстави, а саме :

      1) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав, але за умови погодження проведення такої перевірки Державною регуляторною службою;

      2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) щодо здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

       3) за рішенням суду;

       4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

     Законом встановлено, що для погодження позапланового заходу  орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи з обґрунтуванням необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідних документів та зобов’язана до початку проведення заходів державного нагляду (контролю) оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті погодження на проведення таких заходів. Проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) без оприлюднення погодження Державної регуляторної служби забороняється.           

      Отже, суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до проведення позапланових  заходів державного нагляду (контролю), якщо їм не пред’явлено відповідне  погодження. 
       2.Законом №2418а передбачено створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) з метою забезпечення інформацією про заходи державного нагляду;

     – закріплено презумпцію правомірності поведінки суб’єкта господарювання (за аналогією з презумпцією правомірності рішень платника податку, закріпленої у ст. 4 Податкового кодексу України) та недопущення встановлення планових показників чи будь-якого іншого планування щодо притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності;

     – скасування квартальних планів проведення перевірок. Згідно прийнятих змін планування заходів державного нагляду здійснюватиметься відповідно до річних планів, які затверджуються не пізніше 1 грудня року, що передує плановому із забороною внесення змін;

    – скорочення строків проведення планового заходу,  який відтепер не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва – п’яти робочих днів.  При цьому, сумарна тривалість усіх планових перевірок протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання, не може перевищувати тридцяти робочих днів, а щодо суб’єкта малого підприємництва – п’ятнадцяти робочих днів;

     – розширено перелік  підстав за якими суб’єкт господарювання може не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до проведення перевірок, а також вимагати припинення здійснення заходу державного нагляду;

    – звільнено суб’єкта господарювання, посадову особу суб’єкта господарювання від відповідальності за відмову надавати пояснення щодо діяльності суб’єкта господарювання;

      – звільнено від відповідальності суб’єкта господарювання, якщо він діяв відповідно до консультації органу державного нагляду (контролю).

      3.Законом № 2531а передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та встановлено єдиний порядок накладення адміністративно – господарських санкцій, котрі застосовуватимуться органами державного нагляду (контролю) за фактично встановлені  порушення.

      Підсумовуючи викладене, хотілося б відмітити, що  на даний час тексти Законів президентом не підписано та не опубліковано, а тому  суб’єкти господарювання фактично позбавлені можливості користуватися наданими Законом розширеними  правами під час  неправомірного втручання контролюючих органів  у господарську діяльність останнього.

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню