А ВИ ЗНАЄТЕ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ?

Закон України «Про захист прав споживачів» гарантує кожному  споживачеві право на належну якість товару та його  безпечність.

Однак…

Наряду з правами споживач має певне коло обов’язків, які при їх безумовному дотриманні  гарантуватимуть  останньому реалізацію його прав  передбачених вищевказаним Законом.

[vc_single_image image=”738″ img_size=”full” alignment=”center” css_animation=”fadeIn” image_hovers=”true”]

Перш ніж придбати будь-який  товар, споживач зобов’язаний вивчити інформацію про   цей товар, його властивості, наявність певних характеристик, функцій тощо.  Як варіант у  остаточному виборі того чи іншого товару можуть слугувати відгуки інших споживачів про якість даного товару  на офіційних   інтернет- сайтах  виробників та продавців товарів, виконавців робіт та послуг.

[vc_empty_space]

Придбавши товар, споживач  відповідно до положень ст. 4 Закону  України «Про захист  прав споживачів»  зобов’язаний:

[vc_empty_space]

1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;

2) в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару – до початку використання товару  додатково звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару – застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації – дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

І незалежно від місця та способу придбання (замовлення) товарів, робіт, послуг споживачеві необхідно зберігати розрахунковий документ і гарантійний талон протягом всього строку служби товару. Слід неухильно пам’ятати про це правило та завжди вимагати у продавця видачу зазначених документів.

Таким чином, чітко  дотримуючись  нескладних інструкцій під час використання придбаного товару,  споживач, тим самим,  реалізує своє право на безпечність придбаної ним продукції.

(В свою чергу, недотримання покупцем умов експлуатації та зберігання товару може слугувати причиною подальшої  відмови продавцем  у задоволенні претензій останнього щодо якості та безпечності товару.)

 … В реаліях досить часто  ейфорію з нагоди  придбання омріяного товару поглинає гіркий смак розчарування невідповідністю бажаної якості та явними незадовільними  характеристиками останнього.

Щоб не втрапити у таку халепу,  слід  пам’ятати, що  і виробник, і продавець, пропонуючи товар споживачам, взяли на себе зобов’язання здійснювати безоплатний ремонт або заміну відповідної продукції у випадку виявлення в товарі недоліків протягом всього гарантійного строку служби виробу, зазначеного у  супровідних документах.

В свою чергу,   споживач самостійно   реалізує право вибору щодо  пред’явлення вимог як до  продавця за місцем купівлі товару  так і виробникові або підприємству, що виконує їх функції за місцезнаходженням споживача.

Вищезазначені вимоги можуть  також задовольняться за місцезнаходженням споживача у створених власником продавця торговельних підприємствах, або філіях, котрі здійснюють продаж аналогічного товару придбаного споживачем.

Продавець, виробник (підприємство, що виконує їх функції) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

У  разі, якщо протягом досить нетривалого часу використання у придбаному  товарі були виявлені недоліки, споживач має право відповідно до положень ст.8 зазначеного Закону вимагати за своїм вибором від продавця, виробника чи виконавця одну з наступних вимог:

– пропорційного зменшення ціни;

– безоплатного усунення або відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

При пред’явленні вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вона  повинна бути усунута протягом 14-ти  днів з дати її пред’явлення або за згодою сторін в інший строк,( на що також необхідно звертати особливу  увагу під час   передачі товару у ремонт  та складанні відповідного акту приймання-передачі).

У непоодиноких випадках недобросовісний продавець може  затягувати строки усунення недоліків  від 14-ти до 60-ти календарних днів, зазначивши дрібним шрифтом таку інформацію у  відповідному у акті, квитанції, розписці тощо.

Зі свого боку, проведення гарантійного ремонту  з усунення у товарі недоліків понад 14-ть днів є підставою вважати товар як такий, що має істотний недолік та дає право споживачеві  на заміну товару або повернення коштів за неякісний товар відповідно до положень ч.2 статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів».

У такому випадку, Ви як потерпіла сторона,  маєте повне право  не погодитися з подовженими  строками  тривалого ремонту та  можете власноручно зазначити у акті-приймання товару у ремонт  свою відмову з  вимогою складання відповідного висновку або заключення. Такий висновок  слугуватиме підставою для обміну продавцем неякісного  товару або повернення коштів.

Крім того, на час проведення ремонту споживачеві на його письмову вимогу  може надаватися (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі.

Слід наголосити, що за кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві  повинна виплачуватися неустойка відповідно в розмірі 1 відсотка вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту, про обов’язково повинні зазначити у гарантійних документах.

Однак, що ж робити, якщо Ви як споживач, не згоден  та не бажаєте користуватися річчю, придбаною за кревно зароблені кошти, і яка  фактично виявилась  бракованою, тобто такою, що робить неможливим чи недопустимим  подальше використання товару відповідно до його цільового призначення, неодноразово виходить із строю після повернення з ремонту?

Законодавець передбачив  і такий момент.

Частина 2 статті 8 Закону залишає за споживачем право вимагати заміни товару на такий же або на аналогічний, з числа наявних у продавця чи  розірвати договір та вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.

Слід зазначити, що у  разі виявлення недоліків придбаного товару, доставка товарів вагою понад 5 кг продавцю, а після ремонту, або обміну споживачеві, здійснюється за рахунок продавця (виробника).Тобто, Ви як споживач, маєте повне право  разом з вимогою про усунення недоліків  товару вимагати також відшкодування витрат, пов’язаних з доставкою, відправкою чи пересиланням товару.

Для пред’явлення своїх вимог споживачеві необхідно  письмово звернутися з заявою до продавця або виробника товару   щодо  проведення незалежної експертизи та визначення причин втрати якості товару.

У свою чергу, продавець, відповідно до положень ч.4 ст. 17 Закону  зобов’язаний у 3-денний термін з дня одержання письмової заяви організувати проведення експертизи товару.За результатами її проведення  вирішується  питання про задоволення вимог покупця.

Варто пам’ятати! Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця). І лише у  разі, якщо виявлені недоліки виникли саме з вини споживача  внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання, або транспортування товару, вимоги споживача не підлягають задоволенню і останній повинен компенсувати продавцю (виконавцю) витрати на проведення експертизи.

У випадку незгоди  з висновками експертизи і як споживач,  так і продавець мають право оскаржити її результати в судовому порядку. При цьому, споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника та вносити зауваження  щодо порядку проведення експертизи.

Для позитивного вирішення проблем (у разі виявлення недоліків придбаного товару), споживачеві необхідно зберігати розрахунковий документ і гарантійний талон протягом всього строку служби товару.

kanon-ks-ua-blog-img-7

Однак, що робити, коли придбаний товар відповідає критеріям заявленої  якості, але не задовольняє Ваші вимоги по іншим показникам(колір, розмір, модель, фасон, габарити тощо)?

Це питання знайшло своє відображення у статті 9 Закону «Про захист прав споживачів».

У даній статті   закріплено права споживача при придбанні ним товару належної якості, однак такого, що фактично не задовольнятиме  споживчі потреби покупця.

Зокрема, якщо  товар  не  задовольнив   покупця   за  формою, габаритами, кольором,розміром, технічних зарактеристик або з інших причин, споживач має право обміняти товар належної якості на інший при дотриманні встановлених вимог, а саме:

 • наявності розрахункового документу(чеку, квитанції);
 • збереженні товарного вигляду, споживчих властивостей, пломб, ярликів, пакування, маркування тощо;
 • і остання, але сама головна вимога – товар не був у користуванні.(Слід наголосити, що якщо з нового мобільного телефону відправлено хоча б 1 SMS-повідомлення або здійснено дзвінок, встановлено налаштування, товар вважатиметься таким, що був у використанні, а тому положення ст. 9 даного Закону на споживача вже не поширюватимуться).

Варто нагадати про  наявність товарів належної якості, які не підлягають обміну та  поверненню. Їх перелік затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року. Зокрема, не підлягають поверненню товари  належної якості:

 • Продовольчі товари, лікарські препарати та засоби,
  предмети сангігієни;
 • Непродовольчі товари:
  • фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір
  • корсетні товари
  • парфюмерно-косметичні вироби
  • пір’яно-пухові вироби
  • дитячі іграшки м’які
  • дитячі іграшки гумові надувні
  • зубні щітки
  • мундштуки
  • апарати для гоління
  • помазки для гоління
  • розчіски, гребенці та щітки масажні
  • сурдини (для духових музичних інструментів)
  • скрипічні підборіддя
  • рукавички
  • тканини
  • тюлегардинні і мереживні полотна
  • килимові вироби метражні
  • білизна натільна
  • білизна постільна
  • панчішно-шкарпеткові вироби
  • товари в аерозольній упаковці
  • друковані видання
  • лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція,
  • пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні
  • матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником)
  • аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із
   записом
  • вироби з натурального та штучного волосся (перуки)
  • товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування
   тощо)
  • інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо)
  • ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного
   каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
   напівдорогоцінного каміння

Вимоги  покупця можуть бути пред’явлені  протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі .

У разі відсутності на момент обміну аналогічного товару, споживач має право придбати будь-який інший товар з наявного асортименту  або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару.

Кошти повертаються споживачу з розрахунку вартості товару на час його купівлі у день розірвання договору, або за домовленістю з продавцем в інший строк, але не пізніше ніж протягом 7 днів.

Підсумовуючи викладене  хочеться зазначити, що знання –  це сила.  Озброївшись  Законом «Про захист прав споживачів» покупець має усі шанси майже безболісно обміняти, відремонтувати  або повернути  дефектну продукцію, якщо несправність проявилася у гарантійний період.

У будь-якому випадку важливо пам’ятати,   не слід  намагатися усунути той чи інший недолік  самостійно.  Після виявлення факту порушення своїх прав  покупцеві необхідно негайно звернутися до продавця із письмовою заявою-претензією з вимогою щодо відновлення права.

Претензія складається в двох примірниках в довільній формі і адресується продавцю (керівнику юридичної особи, фізичній особі-підприємцю). Ви також маєте можливість скористатися готовим бланком претензії, за наявності її у продавця.

Важливо отримати на другому примірнику претензії відмітку про її отримання продавцем (із зазначенням дати, прізвища і посади особи, яка прийняла претензію, її підписом, печаткою юридичної особи, фізичної особи-підприємця).

У випадку ухилення(відмови) продавця від прийняття або реєстрації претензії слід направити її засобами поштового зв’язку на юридичну адресу продавця з описом вкладеної кореспонденції та повідомленням про вручення.

Якщо претензія не була прийнята та/або розглянута, на неї не була надана відповідь або відповідь виявилася негативною, необґрунтованою та незаконною, а проведені переговори з керівництвом закладу не призвели до задоволення ваших законних вимог, необхідно звертатися до Державної служби України з безпечності харчових продуктів та  захисту споживачів(далі- Держпродспоживслужба), яка входить до системи органів виконавчої влади і реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.

Територіальні органи Держпродспоживслужби є в усіх адміністративно-територіальних одиницях України. Крім того,  певними повноваженнями щодо захисту прав споживачів на місцях наділені також  органи місцевого самоврядування, що також можуть посприяти у вирішенні скарги споживача.

У випадку якщо результати звернення до Держпродспоживслужби не дали бажаного результату, споживач має право за захистом своїх порушених прав звернутися до судових органів.

За відсутності спеціальних знань та навичок для підготовки позовної заяви до суду можна звернутися до адвоката або іншого фахівця у галузі права.

kanon-ks-ua-blog-img-5

У будь-якому разі, відмова споживачеві у реалізації його права на належну якість товарів  та безпеку продукції, гарантованих  Державою (закріплених у ст. 42 Конституції України) є підставою для відшкодування  несумлінними продавцями (виробниками) матеріальної та моральної шкоди через суд.

Згідно ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав  звільняються від сплати судового збору. При цьому,  під час задоволення вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування йому  моральної (немайнової) шкоди.

kanon-ks-ua-blog-img-6

 Автор:

Євгенія  Руссу

юрист ТОВ «Юридическое бюро «КАНОН»

вересень  2016 р.

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню