Щозмінні передрейсові і післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів

Адвокатське об’єднання “КАНОН”  надає юридичні послуги, пов’язані з отриманням медичної ліцензії, відкриттям медичного бізнесу в Херсоні.

У цій статті ми розглянемо особливості отримання ліцензії для здійснення щозмінних передрейсових і післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів, зокрема зазначимо, які саме предмети, медичне приладдя обов’язково мають бути у приміщенні для проведення таких оглядів та хто має право проводити їх.

Перш за все, зазначимо, що ст. 45 Закону України “Про дорожній рух” від 30.06.1993 № 3353-XII регулює питання пов’язані з медичним оглядом і переоглядом кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів. У ній зазначено, що медичний огляд проводиться з метою визначення здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами.

Такий медичний огляд включає:

1) попередній огляд;

2) періодичний огляд;

3) щозмінні передрейсові і післярейсові огляди;

4) позачерговий огляд, який проводиться у разі необхідності.

Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

Також, згідно зі ст. 46 цього Закону адміністрація підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання, до штатів яких входять водії, зобов’язана:

  • організовувати обов’язкове страхування кожного водія на випадок нещасної події;
  • організовувати роботу водіїв згідно з чинним законодавством, режимом праці і відпочинку;
  • запроваджувати заходи, спрямовані на зниження напруженості праці і втомлюваності водіїв;
  • організовувати харчування водіїв у робочий час;
  • забезпечувати водіїв санітарно-побутовими приміщеннями і обладнанням, а також приміщеннями для здійснення лікувально-профілактичних заходів;
  • організовувати з участю місцевих органів охорони здоров’я роботу з водіями по вдосконаленню навичок подання першої медичної допомоги.

Для медичного контролю обслуговування водіїв та їх оздоровлення:

1)  підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання при чисельності водіїв 100 і більше чоловік – створюються відомчі спеціалізовані медичні, фельдшерські та оздоровчі пункти, медико-санітарні частини, поліклінічні відділення та заклади охорони здоров’я;

2) підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання при чисельності водіїв менше 100 чоловік – укладаються договори на їх медичне обслуговування з територіальними медичними закладами.

Періодичність оглядів, порядок їх проведення і направлення водіїв на позачергові огляди визначаються Положенням про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, який затверджений спільним Наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013  № 65/80, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 р. за № 308/22840 (далі – Положення).

Так, щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюються лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа» у спеціальному відведеному приміщенні. Результати таких медичних оглядів заносяться до Журналу щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв встановленої форми.

Під час проведення медичного огляду медичний працівник:

  • здійснює опитування водія щодо його самопочуття, настрою, тривалості сну, наявності або відсутності скарг на стан здоров’я;
  • проводить медичний огляд (звертається увага на те, як обстежуваний заходить до кабінету, на характер ходи, його зовнішній вигляд та поведінку, уважно оглядається стан шкіри водія, наявність подряпин, синців, розчухів, слідів від ін’єкцій, почервоніння або блідість шкіри тощо). Температура тіла вимірюється за наявності об’єктивних показників;
  • перевіряє наявність симптомів гострого захворювання або загострення хронічного захворювання, на що можуть вказувати підвищення температури тіла понад 37,2°С, скарги на погане самопочуття, загальну слабкість, головний або зубний біль, гострі болі очей, болі в ділянці вуха, грудної клітки, черевної порожнини тощо.

При огляді в обов’язковому порядку вимірюються артеріальний тиск та частота скорочень серця.

Таким чином, для проведення таких оглядів медичні пункту, заклади охорони здоров’я тощо  повинні мати медичну ліцензію.

Основні положення щодо порядку отримання медичної ліцензії містяться в Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 року № 222  та в постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» від 2 березня 2016 року № 285 (далі – Ліцензійні умови).

Відповідно до п. 22 Ліцензійних умов, суб’єкт господарювання повинен мати в наявності медичне обладнання, витратні матеріали та вироби медичного призначення, дозволені до використання в Україні і необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ, за переліком спеціальностей, за якими провадиться медична практика.

У той же зауважимо, що чинним законодавством України передбачена можливість використання суб’єктом господарювання для надання медичної допомоги на підставі укладених договорів приладів, обладнання, оснащення інших суб’єктів господарювання, які провадять медичну практику.

Відповідно до пп.5 п. 13 цих Ліцензійних умов ліцензіат зобов’язаний мати у наявності прилади, обладнання, оснащення відповідно до профілю та рівня надання медичної допомоги. Мінімальний перелік обладнання, устаткування та засобів, необхідних для оснащення конкретного типу закладу охорони здоров’я, його відокремленого структурного підрозділу, а також для забезпечення діяльності фізичних осіб – підприємців визначається табелем матеріально-технічного оснащення.

Тож у відповідності до цього п. 4.3. Положення зазначає, що проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв здійснюється у відведеному спеціальному приміщенні, яке  повинно бути оснащене відповідно до Табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

З огляду на це, зазначимо про найменування та кількість такого оснащення, що повинно бути в такому кабінеті. Зауважимо, що така інформація повинна бути вказана у Відомостях суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, який  повинен подаватися разом із заявою про отримання ліцензії відповідно до п. 6 Ліцензійних умов.

Оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів

Найменування Кількість
1 Кушетка медична 1
2 Письмовий стіл 1
3 Стільці 1
4 Настільна лампа 1
5 Шафа для одягу 1
6 Вішалка для верхнього одягу 1
7 Килим для підлоги 1
8 Сейф 1
9 Прилад для визначення артеріального тиску 3
10 Термометр 1
11 Стетофонендоскоп 1
12 Алкометр для визначення парів етилового спирту в повітрі, що видихається 1
13 Експрес-тести на алкоголь і наркотики 10
14 Стіл для медичного устаткування 1
15 Шпатель медичний 10
16 Набір медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги 1
17 Посібник з надання невідкладної медичної допомоги 1
18 Журнал щозмінного передрейсового (післярейсового) медичного огляду водіїв 1
19 Засоби зв’язку та автоматизоване робоче місце, що забезпечує доступ до мережі Інтернет 1

Отже, підсумовуючи все вищесказане, відмітимо, що щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

Такі огляди проводяться у медичних пунктах, медико-санітарних частинах, поліклінічних відділеннях, закладах охорони здоров’я тощо, які мають відповідну медичну ліцензію. Медичні огляди водіїв здійснюються лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа» у спеціальному відведеному приміщенні, який повинен бути оснащений відповідно до Табеля матеріально-технічного оснащення.

 

Вересень, 2020

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню