Щодо Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану»

Перед ознайомленням із цією статтею акцентуємо вашу увагу, що АО «КАНОН» наразі продовжує працювати в режимі онлайн та прийме ваші заявки на надання консультацій і роз’яснень Законів України, супроводження оформлення та подання податкової звітності, допомозі у здійсненні податкових розрахунків, а також інших юридичних послуг, які можливо надати в онлайн режимі.
Для залишення замовлення на юридичну допомогу зв’яжіться з нами за реквізитами, зазначеними у кінці цієї статті.

 

Верховною Радою України прийнято, а Президентом підписано законопроект щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану (№2118-IX). Також, Верховною Радою України прийнято законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану (№7137-д).

Станом на дату написання цієї статті законопроект №7137-д ще не підписано Президентом та не опубліковано, а отже його аналіз ми зробимо трохи пізніше, після офіційної публікації.

Щодо Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану»

 

Цим законом здебільшого внесені зміни до підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України.

Першою і, на наш погляд, основною нормою цього Закону передбачена можливість платника податків відтермінувати сплату податків та зборів, подання звітності, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо на час до трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні (пункт 69.1 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України).

Підставою для звільнення від податкових обов’язків згідно з означеної норми є відсутність у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок.

Вбачаємо, що така підстава є досить оціночною і в потенційному спорі з податковою її належність буде вирішуватись у кожному випадку індивідуально. Станом на сьогодні конкретизації цієї підстави в нормативно-правових актах немає.

Якщо проводити аналогію з подібними правовими інститутами, наприклад поновлення строків позовної давності у зв’язку з відсутністю можливості подати позов вчасно, то у судовій практиці є сталий підхід до вирішення цього питання. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визначив, що підстави пропуску строку можуть бути визнані поважними, а строк поновлено лише у разі, якщо вони пов`язані з непереборними та об`єктивними перешкодами, труднощами, які не залежать від волі особи та унеможливили своєчасне, тобто у встановлений законом процесуальний строк подання, заяви (скарги). Суд також зазначив, що мають бути саме об’єктивні перешкоди для своєчасної реалізації свого права.

Тут можна дійти висновку, що просте посилання платником податків на встановлення в Україні воєнного стану не буде достатнім доводом для невчинення ним податкового обов’язку. На наш погляд, об’єктивною відсутністю можливості вчинити свої податкові обов’язки буде до прикладу перебування платника податків (та/або його посадових осіб уповноважених на ведення бухгалтерського і податкового обліку) на окупованій території, або на території, де точаться бойові дії; відсутність відповідних коштів на рахунку платника податків, якщо така відсутність пов’язана із веденням бойових дій; виїзд посадових осіб уповноважених на ведення бухгалтерського і податкового обліку закордон через війну; мобілізація посадових осіб уповноважених на ведення бухгалтерського і податкового обліку.

 

Наступною і досить очевидною новелою є те, що на час воєнного стану податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються (пункт 69.2 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України).

 

Далі йде пункт 69.3, який доволі схожим на пункт 69.1 і визначає, що платники податків, які у зв’язку з наслідками їх безпосередньої участі у воєнних діях не дотрималися визначених цим пунктом термінів виконання податкових обов’язків, звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за невиконання податкових обов’язків, за умови виконання таких обов’язків протягом одного місяця з дня закінчення дії наслідків, які унеможливили виконання таких обов’язків.

Таким чином, якщо особа і не виконала свого податкового обов’язку протягом трьох місяців із дня припинення воєнного стану, через те, що за наслідком бойових дій ця особа не може виконати обов’язків протягом установленого Податкового кодексу України строку, платник податків має виконати свій обов’язок протягом місяця коли ці наслідки закінчаться.

Наприклад, директор підприємства, приймаючи участь у бойових діях, отримав поранення і після припинення воєнного стану та подальшого сплину 3 місяців все ще знаходиться у шпиталі. У цьому випадку Податковим кодексом України констатується відсутність відповідальності платника податків у разі, якщо директор підприємства реалізує свої податкові обов’язки протягом місяця з дня виписки зі шпиталю.

 

Пунктом 69.4 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України спрощується переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами. Так, цією нормою установлена можливість переміщення означеного товару за товарно-транспортними накладними, які повинні містити всю інформацію, що має міститися у відповідній акцизній накладній.

Ця можливість може бути використана платником податків у разі неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних. Знову ж таки, неможливість реєстрації акцизної накладної має бути об’єктивною.

 

Дуже важливим є пункт 69.5 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, згідно з яким операції з добровільної передачі або відчуження коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони без попереднього або наступного відшкодування їх вартості не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.

Державна податкова служба України роз’яснює, що в умовах настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) – протягом дії воєнного стану на території України, операції з безоплатної передачі пального на потреби Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони для потреб забезпечення оборони держави не є операціями з реалізації такого пального у суб’єктів господарювання, які отримували таке пальне  виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, і відповідно при здійсненні таких операцій у суб’єктів господарювання, які не є платниками з реалізації пального, не виникатимуть обов’язки:

отримувати ліцензію на право здійснення оптової або роздрібної  торгівлі  пальним;

реєструватися платниками акцизного податку та реєструвати акцизні склади;

враховувати обсяги пального, безоплатно переданого на зазначені потреби, при обрахунку обсягів, які суб’єкти господарювання мають право отримати протягом року на зберігання з метою використання виключно для потреб власного споживання (1000 кубічних метрів та платників єдиного податку четвертої групи –10000 кубічних метрів).

 

Пунктом 69.6 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України встановлено, що коригування, встановлені підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу, не проводяться щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Як ми знаємо, попередньо за вимогами визначеними пунктом 140.5 статті 140 ПК України фінансовий результат до оподаткування збільшувався уразі безоплатно перерахований (переданих) товарів, робіт у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Таким чином при застосуванні пункту 69.6 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України збільшуюча податкова різниця відсутня. Окремо варто акцентувати увагу на тому, що окрім прямо визначених товарів визначених цим пунктом, які добровільно передаються відповідним органам, Кабінетом Міністрів України також буде встановлено окремий розширений перелік цих товарів.

 

Далі Законом встановлена норма стосовно фізичних осіб, які надають послуги з перевезення для Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони. Так, відшкодування вартості пального Державою для осіб, які надавали ЗСУ та ТРО означені послуги, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, а отже відсутній обов’язок зі сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору (пункт 69.7 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України).

 

Пунктом 69.8 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, на період до припинення або скасування воєнного стану дозволяється виробництво та імпорт тютюнових виробів, віднесених до коду 2402 20 90 20 згідно з УКТ ЗЕД маркованих марками акцизного податку “тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням вітчизняні” – “ТВЕН В”, “тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням імпортні” – “ТВЕН І”, у разі якщо ставка акцизного податку є однаковою. Обіг маркованих відповідно до цього підпункту тютюнових виробів здійснюється до їх повної реалізації кінцевому споживачу.

 

Згідно з пунктом 69.9 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

У цьому пункті маються на увазі в першу чергу строки визначені ст. 44, 102 Податкового кодексу України. Здебільшого ці строки і так припинені на підставі ковідних редагувань Податкового кодексу України. Так, зокрема та не виключено це строки, за які проводяться податкові перевірки, строки зберігання первинної документації, строки надання індивідуальних податкових консультацій, строки проведення податкових перевірок, строки розгляду скарг за результатами перевірок, тощо.

 

Далі змінами до Податкового кодексу України впроваджено продовження дії ліцензій, за якими не сплачено черговий платіж чи термін дії яких закінчився в період дії воєнного стану. А саме щодо ліцензій на право виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Податковим кодексом України передбачено, що обов’язки щодо сплати чергових платежів/дії щодо продовження ліцензії мають бути виконані суб’єктом господарювання протягом 30 днів, наступних за днем припинення або скасування воєнного стану в Україні.

 

Також Законом встановлено зупинення дії пунктів 200.10-200.12 статті 200 цього Кодексу. Ці норми стосуються питань бюджетного відшкодування ПДВ, тобто такого відшкодування на період воєнного стану державою здійснюватися не буде (пунктів 69.9 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України).

 

Для отримання консультацій та роз’яснень, укладання договорів про надання правової допомоги пропонуємо звернутись до нас наступними способами:

Сайт: https://kanon.ks.ua/ (оформлення послуги на головній сторінці сайту).

Інстаграм: https://www.instagram.com/ao_kanon/.

Телефони: +380675511200 (Тетяна), +380668910397 (Олександр) – для комерційних пропозицій.

 

АО “КАНОН”, березень 2022 рік

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню