Щодо повноважень органів місцевого самоврядування з виявлення непрацевлаштованих осіб

Розпорядженням Херсонського міського голови №26Р від 27.01.2021 створено робочі групи з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення і затверджено положення робочої групи.

Згідно ст. 144 Конституції України, органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Так, згідно пп. 1 п. б) ч. 1 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування» до делегованих повноважень органів місцевого самоврядування належить здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

У положенні про робочі групи з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення вказано, що робоча група має право здійснювати обстеження суб’єктів господарювання, що зареєстровані або діють на території районів міста, щодо дотримання нормативно-правових актів у сфері праці та зайнятості населення, з метою виявлення фактів використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин.

Нажаль, положенням не конкретизовано, що саме мається на увазі під терміном «обстеження суб’єкта господарювання».

Будь-яких інших конкретних прав стосовно здійснення контролю в сфері господарської діяльності у даної робочої групи немає.

У такому випадку, слід звернути увагу, що згідно приписів ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Ця норма Основного Закону встановлює обов’язок органів держави та місцевого самоврядування, керуватись у своїй діяльності лише чинним законодавством України, їх діяльність має бути максимально повно і точно регламентована з метою упередження можливості завдання шкоди особі, суспільству чи державі.

Отже, виходячи з норм Положення про робочі групи з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення, затвердженого розпорядженням Херсонського міського голови №26Р від 27.01.2021, особи, що включені до складу робочої групи, мають право виключно обстежити приміщення суб’єкта господарювання та не мають право на витребування документів, ознайомлення з трудовими книжками, наказами та іншими документами включно і право на отримання пояснень від осіб, що знаходяться на території підприємства.

У разі, якщо члени робочої групи, наприклад, роблять опитування працівника магазину, суб’єкт господарювання має право вказати їм на те, що нормами Положення про робочі групи з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення, затвердженого розпорядженням Херсонського міського голови №26Р від 27.01.2021, робоча група не уповноважується на здійснення будь яких інших дій, окрім обстеження суб’єкта господарювання.

Водночас слід звернути увагу, що Кабінетом Міністрів України постановою №823 від 21.08.2020 затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Порядок).

Відповідно до п. 2 Порядку, заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин здійснюються у формі інспекційних відвідувань, що проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів.

Заходи контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються інспекторами праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин) (далі – виконавчі органи рад) у формі, визначеній абзацом першим цього пункту.

Тобто, інспекторами праці виконавчих органів міських рад можуть здійснюватися заходи контролю за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин у формі інспекційних відвідувань.

Підстави інспекційного відвідування перелічені в п. 5 Порядку і серед них відсутнє чи то розпорядження міського голови, чи то направлення робочої групи міської ради, або будь-які інші документи створені на виконання вище аналізованого акту Херсонського міського голови.

В п. 10 Порядку зазначені права інспекторів праці під час інспекційного відвідування, серед них:

 • право доступу до будь-яких приміщень суб’єкта господарювання;
 • ознайомлення з документами, в яких міститься інформація про предмет інспектування;
 • відібрання пояснень у керівника суб’єкта господарювання або його працівників;
 • залучення працівників правоохоронних органів при умові наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці;
 • на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками;
 • аудіо, відео фіксування інспекційного відвідування;
 • отримання інформації від органу державної влади.

П. 13 Порядку визначені права суб’єктів господарювання, що є об’єктами інспекційного відвідування, зокрема це:

 • перевірка в інспектора праці на наявність службового посвідчення;
 • одержання копії направлення на проведення інспекційного відвідування.

З огляду на зазначене, уразі здійснення заходу контролю стосовно суб’єкта господарювання з питань виявлення неоформлених трудових відносин, останній має перевірити підстави здійснення такого заходу контролю.

Уразі завітання до підприємця членів робочої групи, останні мають права передбачені Положенням про робочі групи з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення затвердженого розпорядженням Херсонського міського голови №26Р від 27.01.2021, що уособлюються виключно в здійсненні обстеження суб’єкта господарювання.

Уразі ж завітання інспекторів праці, суб’єкту господарювання в першу чергу необхідно пересвідчитись у законності здійснення такого засобу контролю та попросити надати службові посвідчення та копію направлення на проведення інспекційного відвідування. При дотриманні цих зобов’язань збоку інспектора праці, суб’єкт господарювання зобов’язаний сприяти правам інспектора визначеним п. 10 Порядку.

Слід мати на увазі, що оскільки до робочих груп створених розпорядженням Херсонського міського голови №26Р від 27.01.2021 включено посадових осіб, зокрема Держпраці, ПФУ та ДПС України, інформація від них, отримана в ході обстеження суб’єкта господарювання може бути підставою для здійснення інспекційного відвідування враховуючи п. 5 Порядку.

Окремо слід акцентувати увагу на п. 3.3 Положення про робочі групи з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення затвердженого розпорядженням Херсонського міського голови №26Р від 27.01.2021у відповідності до якого, робоча група має право, за необхідності, залучати до обстежень представників засобів масової інформації, працівників правоохоронних органів та міграційної служби щодо встановлення особи опитуваного та його громадянства.

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про національну поліцію», поліцейський має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у таких випадках:

 • якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
 • якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
 • якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
 • якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;
 • якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
 • якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.

Зважаючи на зазначену норму закону, п. 3.3 Положення про робочі групи з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення затвердженого розпорядженням Херсонського міського голови №26Р від 27.01.2021 складно узгоджується із повноваженнями поліцейського.

 

АО “КАНОН”

січень 2021 р.

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню