Самозахист підприємців по новому…

      З прийняттям Закону  «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності №2418а, суб’єкти господарювання матимуть право звертатись зі скаргами на дії посадових осіб органів державного нагляду (контролю) лише до Державної регуляторної служби України.

          Законом усунено існуюче дублювання повноважень у сфері державного нагляду та контролю, між Мінекономрозвитку та ДРС. Єдиним органом котрий зможе розглядати скарги та за результатами перевірки притягувати до відповідальності посадових осіб державних органів у разі порушення ними законодавства з питань державного нагляду (контролю) визначено Державну регуляторну службу України.

        Також Законом № 2531а  визначено, що  тільки Державна регуляторна служба має право складати протоколи про адміністративне правопорушення на посадових осіб державних органів. Нововведенням Закону є право ДРС притягувати посадових осіб до відповідальності за невнесення або внесення недостовірних відомостей чи відомостей не в повному обсязі про здійснені заходи державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи.

       Дана система містить річні плани проведення заходів контролю (які забороняється змінювати), інформацію про конкретний захід контролю та строки його проведення, а також дані про суб’єктів господарювання. Доступ до відомостей системи  є відкритим і безоплатним. Згідно Закону орган державного нагляду зобов’язаний забезпечувати повноту та достовірність відомостей, внесених до системи. Таким чином інтегрована автоматизована система повинна стати ще одним важелем в руках підприємців за допомогою якого буде можливо знайти усю необхідну інформацію щодо проведення перевірок та в разі відсутності на сайті таких даних надасть можливість без якихось додаткових зусиль боронитись від несанкціонованих перевірок контролерів.

        Виходячи з такого стану речей знайти можливий порятунок від свавілля контролерів підприємець зможе лише  в Державній регуляторній службі оскільки саме цей орган повинен стати на захист прав суб’єктів господарювання та охорону законодавства.

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню