Різниця між відпусткою без збереження заробітної плати та призупиненням

Призупинення дії трудового договору є новелою трудового законодавства введеною під час дії воєнного стану в Україні.

В умовах, коли працівник позбавлений можливості виконувати свої трудові обов’язки через те, що перебуває на тимчасово окупованій території, або території, де ведуться бойові дії, або якщо засоби виробництва є зруйнованими, мається потреба врегулювати трудові відносини між ним та роботодавцем з метою фіксації за цим працівником місця роботи та мінімізації грошових навантажень на роботодавця.

Найпоширеніші способи такого врегулювання – це оголошення простою, відпустка працівника без збереження заробітної плати та призупинення трудового договору.

Щодо відпустки без збереження заробітної плати, то протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України “Про відпустки”.

У разі призупинення дії трудового договору працівник звільняється від обов’язку виконувати роботу, визначену трудовим договором, а роботодавець звільняється від обов’язку забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи.

Призупинення трудового договору не є звільненням.

Призупинення оформлюється за взаємною згодою роботодавця та працівника. Наприклад, працівник пише заяву стосовно призупинення дії трудового договору, а роботодавець на виконання цієї заяви видає наказ. Також роботодавець може особисто винести наказ та довести його до працівника, а той у свою чергу має надати розписку про ознайомлення з наказом та зазначити про відсутність заперечень.

Радимо у цьому наказі зазначати інформацію про причини призупинення (ведення бойових дій на території, де знаходиться підприємство; вимушене переселення працівника; тощо); строк призупинення трудового договору (до закінчення воєнного стану; до деокупації території; тощо); кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися; умови відновлення дії трудового договору.

Де-факто для працівника між призупиненням дії трудового договору та відпусткою без збереження заробітної плати, різниці немає. В обох випадках працівник не здійснює трудової діяльності, не отримує заробітної плати, при цьому залишаючись працівником підприємства.

Водночас слід зазначити, що в Законі України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» вказано, що відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Станом на сьогодні механізм такого відшкодування ще не розроблено.

Щодо того, як табелювати працівника, з яким призупинено трудовий договір, то у типовій формі №П-5 немає прямого умовного позначення зупинення трудового договору, тому можна використовувати позначки «ІН»- інший невідпрацьований час (передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул і т. ін.), «ІВ» – інші види неявок, передбачені колективними договорами, угодами або «І» – інші види неявок.

Крім того, оскільки під час призупинення трудового договору та відпустки без збереження заробітної плати виплати роботодавцем не будуть здійснюватися, то відсутня база нарахування ЄСВ, а відповідно ЄСВ не сплачується.

Страховий стаж також не зараховується, оскільки відсутня така підстава згідно до ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Відповідно до вищенаведеної статті, страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Отже, у випадку призупинення трудового договору за умови відшкодування державою, що здійснює військову агресію проти України, зокрема заробітної плати працівників, які призупинили трудовий договір, ці терміни можуть бути включені до страхового стажу.

Виходячи з викладеного, виділимо основні відмінності між призупиненням дії трудового договору та відпусткою без збереження заробітної плати:

  • Призупинення дає певний шанс отримати компенсацію в майбутньому після перемоги над агресором
  • Заповнення звітності. Наприклад, при призупиненні відповідний облік може бути дещо складнішим
  • Оформлення. При оформленні відпустки без збереження заробітної плати працівник надає роботодавцеві відповідну заяву, а роботодавець у свою чергу виносить наказ про відпустку. При призупиненні дії трудового договору роботодавець та працівник мають повідомити один одного в будь-який зручний спосіб про таке призупинення (принаймні так визначено в законодавстві), водночас задля подальшої мінімізації можливих ризиків все ж радимо також оформлювати призупинення відповідним наказом роботодавця винесеним на підставі заяви працівника.

 

АО “КАНОН”, травень, 2022 рік

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню