Придбання об’єктів малої приватизації через електронну систему ProZorro: що потрібно знати?

З метою прозорої, швидкої та ефективної реалізації державного та комунального майна, а також для запобігання корупції завдяки централізації даних, громадському контролю та розширенню кола покупців було запроваджено продаж об’єктів малої приватизації, вартість яких не перевищує  250 млн грн. через електронну систему ProZorro.

Загалом правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим, закріплено  Законом України «Про  приватизацію державного та комунального майна»(далі Закон).

 Сама приватизація державного або комунального майна представляє собою платне відчуження майна, що перебуває у державній або комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які відповідно до законодавства можуть бути покупцями.

 Об’єкти малої приватизації продаються виключно на електронних аукціонах, зокрема через електронну систему ProZorroю.Продажі. Це платформа, яка об’єднує торгові системи електронної комерції, на якій  державні органи публікують  в єдиній  центральній базі відповідну інформацію, що відображається на всіх підключених електронних майданчиках. Користувачі Інтернету на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронний аукціон.

Адміністратор платформи ProZorro.Продажі. забезпечує цілодобове функціонування електронної торгової системи, крім проміжку часу на модернізацію системи з відповідним інформуванням  користувачів системи. Електронна торгова система працює за датою та київським часом в 24-годинному форматі. Проведення електронного аукціону здійснюється протягом робочого часу понеділок – п’ятниця з 9 до 18 години.

Учасником аукціону –  потенційним покупцем може бути як  фізична особа так/або юридична особа в особі уповноваженого представника, яка виявила намір взяти участь в електронному аукціоні, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника відповідно до встановленого порядку.

Перелік осіб, які не можуть бути покупцями визначено у ч.2 статті 8 Закону, зокрема:

  • органи державної влади;
  • державні підприємства, власником яких є держава Україна;
  • державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
  • працівники державних органів приватизації;
  • покупці, які зареєстровані в офшорних зонах з непрозорою структурою власності, а також покупці ( фізичні та юридичні особи), які походять з держави-агресора;
  • держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”, а також пов’язані з ними особи;
  • особи, які були стороною продажу об’єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівлі-продажу об’єкта приватизації у зв’язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов’язані з ними особи;
  • радники, залучені для підготовки об’єкта до приватизації тощо.

Отже, як відбуваються електронні аукціони в системі   ProZorro.Продажі?

   По – перше, державний замовник розміщує оголошення про аукціон з продажу та оренди майна та активів онлайн: ціна, назва предмету аукціону, опис лоту, вимоги до Покупців та початкову вартість.

  Покупець, зі свого боку,  читає оголошення та обирає цікаві для себе торги .Далі, покупець реєструється на одному з Майданчиків

  Перелік документів, необхідних для цієї процедури, зведено до мінімуму. Так, особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, через свій особистий кабінет подає відповідну заяву шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів, зокрема:

1) для потенційних покупців – фізичних осіб – громадян України – копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян – копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців – юридичних осіб:

а)витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб – резидентів;

б) документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, – для юридичних осіб – нерезидентів;

в) інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

г) остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації.

5) письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

6)заява – згода на обробку персональних даних(заповнюються на майданчику оператора під час реєстрації  на веб-ресурсі).

   Слід наголосити, що зазначений перелік є вичерпним, тому  організатор аукціону з продажу об’єкта малої приватизації не має права витребувати від потенційного покупця інші документи і відомості, ніж передбачені чиним законодавством.

  Особи, які мають намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачують реєстраційний та гарантійний внески на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь в електронному аукціоні.Крім того, переможець електронного аукціону вносить на банківський рахунок оператора електронного майданчика плату за участь в електронному аукціоні (винагороду оператора електронного майданчика).

  Проте, необхідно зауважити, що після закінчення аукціону сплачений потенційними покупцями гарантійний внесок повертається потенційним покупцям, які не стали переможцями аукціону. У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або відмови переможця аукціону від укладення договору купівлі-продажу гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету.

 Далі ,покупець вже  через особистий кабінет подає свою пропозицію на торги. При цьому, будь-яка інформація про кожного учасника залишатиметься анонімною до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість.

 Так,  вже після завершення прийому пропозицій система розкриває лише ставки покупців і кожен з них може в інтерактивному режимі підвищити свою пропозицію (аукціон на підвищення ціни).

В процесі електронного аукціону учасники мають можливість поетапно збільшувати свої цінові пропозиції протягом трьох раундів, які проводяться за однаковими правилами.

 Відносно термінів проведення. Аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів малої приватизації.Протокол про результати електронного аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі.

 Після закінчення аукціону система розкриває всю інформацію про учасників та визначає переможця торгів за найвищою ціною. При цьому,  переможець має підтвердити документально, що він відповідає вимогам Замовника та підписати протокол торгів.

 За результатами проведення аукціону, переможець сплачує вартість активу та   протягом 30 календарних днів після  формування протоколу із  замовником укладається договір купівлі-продажу об’єкта приватизації, який  підлягає опублікуванню системі протягом 10 календарних днів з дня  його укладення. Фактично торги набувають статус завершених

 Необхідно  наголосити, що право власності на придбаний  об’єкт приватизації переходить до покупця  лише після сплати ним  в повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою (у разі її нарахування).

 Інформація про оголошені торги ідентична на всіх Майданчиках, тому обирати Майданчик варто за зручністю користування та якістю сервісу. Необхідно зазначити, що Майданчики також надають додаткові консультації покупцям та допомагають взяти участь в Аукціонах.

  Крім того, у  випадку проблем з аукціоном, у покупця  є можливість поскаржитись на торги.

 Таким чином, придбання об’єктів малої приватизації через електронну систему ProZorro  не лише  легко, а й зручно. Адже, це досить ефективний інструмент для подальшого впровадження принципу прозорості діяльності органів влади, встановленню громадського контролю над нею, а також є одним із способів запобігання корупції у цій сфері.

Адвокатське об’єднання “КАНОН”

березень,2019

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню