Щодо встановлення «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності

   За останні роки все актуальнішим стає питання використання альтернативних джерел енергії. До такої категорії джерел належать, по-перше, відновлювальні -енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, а по-друге, вторинні енергетичні ресурси – доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів тощо.

   Відповідно до чинного законодавства про енергозбереження та охорону довкілля  в Україні здійснюється стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, що полягає у застосуванні економічних важелів і стимулів з метою розширення використання альтернативних джерел енергії, а також створення сприятливих економічних умов для спорудження об’єктів альтернативної енергетики.

   Як один із способів стимулювання виробництва електричної енергії з таких джерел енергії  є  запровадження «зеленого» тарифу .

 У призмі Закону України «Про альтернативні джерела енергії» під ним розуміють спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, зокрема на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

 Якщо казати своїми словами, то “зелений” тариф –  це механізм, призначений для заохочення населення для вироблення електроенергії з альтернативних джерел енергії з правом продажу оптовому ринку електричної енергії України надлишків такої енергії.Тобто, власна електростанція не лише дозволяє економити на оплаті за спожиту електроенергію, а й дає можливість ще й непогано підзаробити.

   Рівень «зеленого» тарифу для кожного виду енергії визначений на законодавчому рівні та встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), відповідно до затвердженого постановою НКРЕКП від 2 листопада 2012 року № 1421 Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств.

     Дія зазначеного Порядку поширюється:

  • на суб’єктів господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії в установленому законодавством порядку та виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);
  • на приватні домогосподарства, об’єкти електроенергетики (генеруючі установки) яких виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт.

Розглянемо умови встановлення дії «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання.

  Так, суб’єкт господарювання, який хоче встановити такий тариф, подає до НКРЕКП заяву, а також інші документи визначені пунктом 2.1 розділу II зазначеного Порядку.  Слід відмітити, що таку заяву можна подавати одночасно із заявою на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

  Якщо заявником надано неповний пакет документів, то  заява щодо встановлення «зеленого» тарифу не розглядається. Про це НКРЕКП повідомляє суб’єкта господарювання у письмовій формі у 5-денний строк з дня надходження таких документів до НКРЕКП та повертає їх.

   Відповідно до пункту 2.3 розділу II Порядку строк розгляду заяви щодо встановлення «зеленого» тарифу та доданих до неї документів становить 30 календарних днів з дня її надходження. Протягом цього часу відповідний структурний підрозділ НКРЕКП розглядає подані документи, готує та подає матеріали на засідання НКРЕКП. Після цього приймається рішення щодо встановлення або відмови у встановленні «зеленого» тарифу. Про результати розгляду заявника письмово повідомляють протягом 5 робочих днівз дня прийняття відповідного рішення.

  Відмітимо, що надання суб’єктом господарювання недостовірної інформації у поданих  документах є підставою для відмови у встановленні “зеленого” тарифу.

  Слід зазначити, що “зелений” тариф встановлюється для кожного суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об’єкта електроенергетики (або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу). При цьому,  діючим законодавством визначено, що «зелений» тариф діє до 1 січня 2030 року включно. Його фіксований мінімальний розмір  встановлюється шляхом перерахування в євро “зеленого” тарифу, розрахованого за правилами, визначеними в законодавстві, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.

  Таким чином, суб’єкт господарювання, який отримав або має намір отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, окрім випадків, передбачених законодавством, може встановити «зелений» тариф, звернувшись до НКРЕКП з відповідною заявою.

ТОВ “ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО “КАНОН”,

листопад,2018

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню