Про що варто пам’ятати приймаючі на роботу неповнолітнього

     Період літніх канікул є не лише часом продуктивного відпочинку, а також періодом, протягом якого для молоді відкривається доволі широкий спектр можливостей для різного роду підробітку.

Водночас роботодавцю приймаючи на роботу неповнолітнього варто ознайомитись із гарантіями, пільгами та обмеженнями, котрі застосовуються виключно до неповнолітніх працівників.

Для початку варто нагадати, що за законодавством неповнолітньою вважається  дитина у віці від 14 до 18 років (ст. 6 СК України).

Саме роботі даної категорії працівників присвячена глава XIII (Праця молоді) Кодексу законів  про працю України. Власне про основні аспекти роботи даної категорії буде іти мова у даній статті.

І так, перше, на що потрібно звернути увагу роботодавця – це вік, з якого неповнолітнього можливо прийняти на роботу.

За положеннями статті 188 КЗпП України, не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. Дана вимога є загальною та обмежує неповнолітніх підчас працевлаштування, але Законом одночасно із встановленням заборони встановлюються і винятки із даного правила.

Зокрема, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Отже, де факто за наявності письмового дозволу від батьків неповнолітній може працевлаштуватись із чотирнадцятирічного віку, хоча доволі неоднозначним є формулювання законодавця, щодо прийняття неповнолітнього лише «як виняток».

Друге, на чому варто наголосити – це особливості працевлаштування.

У відповідності до вимог КЗпП України трудовий договір із неповнолітнім укладається виключно у письмовій формі і лише після попереднього  медичного огляду. Також приймаючи на роботу неповнолітнього роботодавець не має права щодо нього встановлювати випробування.

Перелічені особливості встановлені статтями 24, 26, 191 КЗпП України та є обов’язковими до виконання роботодавцем. Водночас ігнорування або порушення даних норм, потягне для роботодавця відповідальність встановлену статтею 41 КУпАП.

У третє, роботодавцю слід знати, що згідно вимог статті 190 КЗпП України, забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46.

Крім того, підіймання та переміщення важких речей, повинне здійснюватись з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59. Дані заборони до того ж дублюються в Законі України «Про охорону праці».

По-четверте – тривалість робочого часу неповнолітніх.

Нормами трудового законодавства для неповнолітніх працівників встановлено скорочену тривалість робочого часу:

Зокрема для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.

А також роботодавцю заборонено залучати неповнолітніх працівників до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні (ст. 192 КЗпП України).

Натомість заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років навіть при скороченій тривалості щоденної роботи повинна виплачуватись в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. (ст. 194 КЗпП України)

І наостанок варто вказати на особливості розірвання трудового договору з неповнолітнім працівником.

Зокрема, трудове законодавство визначило, що роботодавець повинен розірвати трудовий договір за наявності загрози здоров’ю неповнолітнього  або у разі коли продовження трудового договору суперечить інтересам неповнолітнього. Припинення трудового договору за наведеними обставинами відбувається на вимогу батьків або уповноваженого органу.

Також, не варто забувати, що звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи роботодавця допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього КЗпП України, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без подальшого працевлаштування.

Іван Динюк

юрисконсульт ТОВ “Юридическое бюро “КАНОН”

липень, 2018

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню