Новий принцип у сфері освіти – територіальна доступність

   Незабаром розпочнеться набір учнів до перших класів державних та комунальних закладів освіти, тому актуальним є дослідження останніх законодавчих змін з цього питання, зокрема що стосується нового принципу територіальної доступності повної загальної середньої освіти.

   На законодавчому рівні цей принцип був затверджений в Законі України «Про освіту», який був ухвалений 5 вересня 2017 року. Відповідно до норм цього законодавчого акта особа здобуває право отримати початкову та базову середню освіту в тому державному або комунальному закладі освіти, який є територіально найбільш наближений та доступний до місця проживання такої особи. Таким чином, відповідно до нововведень за кожною школою, ліцеєм, гімназією буде закріплюватися відповідна територія обслуговування, тобто першочергово заклади освіти мають зараховувати дітей, які проживають саме в межах цієї території.

  Самого визначення терміну «територіальна доступність» у Законі не надається, проте законодавець пропонує його в проекті Закону України «Про загальну середню освіту». Згідно з цим проектом під територіальною доступністю слід розуміти сукупність тих умов, які будуть забезпечувати право дитини на здобуття якісної повної загальної середньої освіти у найбільш доступному і наближеному до її місця проживання закладі освіти за кошти місцевого та державного бюджетів.

   Відповідно до нового принципу змінюється порядок зарахування дітей до перших класів, тому згідно з нормами Закону України «Про загальну середню освіту» Міністерство освіти та науки України повинно затвердити новий механізм. Так, Наказом Міністерства освіти та науки України № 367 був затверджений Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, який набирає чинності після його опублікування 08.05.2018.

  Розглянемо основні зміни, які запровадженні в процесі реформування повної загальної середньої освіти з метою її територіальної доступності.

  Забезпечення цього принципу покладається на органи місцевого самоврядування, які створюють та утримують мережу закладів освіти.  Щодо такої мережи, то на законодавчому рівні відповідно до децентралізації у сфері освіти  вводиться нове поняття «освітній округ», під яким слід розуміти всі заклади освіти та їх філії, які мають забезпечувати доступність освіти для осіб, що проживають на відповідній території. Також до цього переліку додаються позашкільні заклади освіти, заклади культури, фізичної культури та спорту. Однією із нових ініціатив є створення опорного закладу освіти та філій навчальних закладів.

 Щодо території обслуговування, то рішення відносно того, які саме території будуть закріплюватися за відповідним закладом, має приймати місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. Інформація про те, які будинки будуть відносяться до території обслуговування закладу освіти, обов’язково повинні оприлюднюватися в самому закладі та у разі наявності на його веб-сайті.

 До дітей, які мають право на першочергове зарахування, відносяться діти, які проживають на відповідній території обслуговування школи, гімназії. Також до них прирівнюються: а) діти, які є рідними (усиновленими) братами та (або) сестрами учнів, які здобувають освіту у цьому закладі; б) діти працівників цього закладу освіти; в) діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу (у випадках його наявності).

  Для підтвердження того, що дитина проживає на відповідній території обслуговування закладу освіти, батьки мають подати копію одного із документів, що засвідчує це. Зокрема, це може бути паспорт одного із батьків, довідка про місце перебування (проживання) дитини або одного із батьків, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, свідоцтво про право власності на житло або договір купівлі-продажу, договір оренди житла тощо.

  Слід зазначити, що кожній дитині надається саме право, а не обов’язок навчатися в державному або комунальному закладі освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа. Відповідно до вищезгаданого порядку батьки також мають право подати документи для зарахування дитини до першого класу в інші школи, гімназії. Документи подаються до необмеженої кількості закладів, а зарахування відбувається на вільні місця за результатами жеребкування.

  Також відповідно до нового порядку, якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність закладу освіти, то  такому закладу надається можливість відкривати додаткові класи, вносити зміни в організацію освітнього процесу, звільняти приміщення, які використовуються не за призначенням.

   Позитивним моментом запроваджених ініціатив є також те, що відповідно до Закону України «Про освіту» учні, які проживають у сільській місцевості та потребують підвезення до закладу освіти та у зворотному напрямку, мають бути забезпечені таким підвезенням. Також в Законі окремо зазначено про  забезпеченість доступності такого транспорту для маломобільних груп населення. Витрати, які пов’язані з перевезенням учнів, покладаються на кошти місцевих бюджетів.

  Отже, відповідно до змін у законодавстві України вводиться новий принцип територіальної доступності повної загальної середньої освіти, що у свою чергу змінює вже звичний порядок зарахування дітей до державних та комунальних закладів. Наразі лишається сподіватися, що із запровадженням нових змін в освітній сфері початкова освіта для першачків та їх батьків дійсно стане доступнішою, менш корумпованою  та не  відіб’є бажання до навчання.

 ТОВ “Юридическое бюро “КАНОН”

травень,2018

 

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню