Детективна діяльність в Україні – необхідність спричинена вимогами часу

   Детективна діяльність – звучить інтригуюче і незвично. Якщо брати практику цієї сфери зарубіжних країн, то на законодавчому рівні вона легалізована у таких розвинутих країнах: США, Швеція, Італія, Англія, Німеччина. Що стосується України, то за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських об’єднань, в Україні  нині офіційно зареєстровано 28 детективних бюро, 85 детективних агентств, ще 57 детективних фірм та служб.

   Однак неофіційно надають детективні послуги набагато більше організацій – декілька тисяч. Про це свідчать численні оголошення в інтернет-просторі. Найчастіше до детективних агентств звертаються з метою отримання наступних послуг: розшук батьків, знайомих чи родичів, перевірка безпеки підприємства, виявлення випадків недобросовісної конкуренції, пошук боржників, відновлення втраченої інформації з телефону, комп’ютера, фото- та відео- спостереження, і цей перелік не є вичерпним.

   То чи потрібно узаконити детективну (розшукову) діяльність в Україні і перейняти зарубіжний досвід, як йдуть справи у даній сфері у вітчизняному законодавстві, а також якими видами діяльності матимуть право займатися приватні детективи: будемо досліджувати у даній статті.

   Верховною Радою України 13.04.2017 р. було прийнято Закон України № 3726 «Про приватну (розшукову) діяльність». Але 06.06.2017 р. на даний закон Президентом України накладено вето і повернуто з пропозиціями на доопрацювання. Якщо під час повторного розгляду закон знову прийметься ВРУ не менш ніж 2/3 від її конституційного складу, Президент України буде зобов’язаний його підписати.

   Якщо враховувати досвід зарубіжних країн, то можна з впевненістю сказати, що ті держави, в яких на законодавчому рівні закріплена діяльність детективів є правовими та розвинутими.

   Тому, прийняття закону було б значним кроком уперед, оскільки ним вперше закріплюється визначення детективної діяльності, вказано на вимоги до особи, яка бажає займатися приватною розшуковою діяльністю, а також їхні основні повноваження та права при здійсненні розшукової діяльності.

    Серед позитивних моментів, слід відмітити те, що по-перше, адвокати стануть налагоджувати тісні взаємозв’язки з детективами, оскільки така співпраця  покращить їхні можливості у збиранні та дослідженні доказів на користь клієнтів. Оскільки, ст. 12 Закону України «Про приватну (розшукову) діяльність» закріплено наступні види діяльності: розпочинаючи із «збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ і закінчуючи забезпеченням захисту інформації з обмеженим доступом замовника детективних послуг.»

  По-друге, робота детективів , значним чином полегшить роботу органів досудового розслідування, що буде дуже ефективно  особливо, у справах приватного обвинувачення. Наприклад таких справ, як умисне легке тілесне ушкодження, незаконне розголошення лікарської таємниці, порушення недоторканності життя без обтяжуючих обставин та інші.

  По-третє, продовження загального спрямування до «приватизації» раніше виключно державних сфер (після приватних нотаріусів та приватних судових виконавців).

    Попри всі позитивні сторони, слід відмітити недоліки даного закону.

   По-перше, немає жодних гарантій, що детектив зможе реалізувати свої права без підтримки державних органів. Оскільки, передбачена п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про приватну (розшукову) діяльність» можливість детективів звертатися із запитами до органів державної влади і місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб, не підкріплена скороченими строками надання відповідей на такі запити, наприклад, як у адвокатів.

  По-друге, певна частина такої діяльності означатиме більше втручання у деякі сфери особистого життя людей. Наприклад, це стосується положення п. 3 ч. 3 ст.12 Закону України «Про приватну (розшукову) діяльність», відповідно до якої, «дозволяється надання таких видів приватних детективних (розшукових) послуг: з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (за їхньої письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів із замовником приватних детективних (розшукових) послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади).» Але, не кожний кандидат на вакантну посаду захоче, щоб приватний детектив детально досліджував його особисте життя.

   По-третє, недосконале викладення деяких норм, що пов’язані, передусім, із практичною стороною здійснення детективної діяльності. Так, згідно п.1, ч. 3 ст. 12 «Про приватну (розшукову) діяльність» «Дозволяється надання таких видів приватних детективних (розшукових) послуг: збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському, адміністративному та кримінальному судочинстві, на договірній основі із сторонами судового процесу».

   Слід зазначити, що деякі види детективної діяльності, такі як: аудіо-, відео- контроль особи, зняття інформації з електронних інформаційних систем, спостереження за особою, річчю або місцем, моніторинг банківських рахунків, контроль за вчиненням злочину, на практиці фактично неможливо проводити, оскільки вони мають ознаки негласних розшукових дій, які можуть проводитися виключно правоохоронними органами на підставі судового рішення.

   А ще певні види діяльності, враховуючи специфіку їх проведення, не будуть мати належної ефективності. Наприклад, фото-, відео‑ фіксація не допускається без письмової згоди особи, щодо якої вона проводиться. У випадку, коли потрібно відслідкувати, особу що здійснила крадіжку та підтвердити цей злочин для доказування у судді, детектив не зможе здобути докази вчинення злочину, оскільки навряд чи, злочинець письмово дозволить йому фіксувати процес таємного викрадення чужого майна.

   Підсумовуюче, вищевикладене, можна зробити висновок, що прийняття Закону України «Про приватну (розшукову) діяльність» є необхідністю спричиненою вимогами сучасності. Як показує практика, в таких сферах як: розшук батьків, знайомих або родичів, перевірка безпеки підприємства, пошук боржників, відновлення втраченої інформації, є великий попит на детективну діяльність в Україні, є відповідно і ті, хто цей попит задовольняє. Діє ринкова економіка…

ТОВ “Юридическое бюро “Канон”

липень 2017 року

«Юридическое бюро «КАНОН»

– це юридична компанія, що надає широкий спектр послуг в галузі права.

Меню