За якими ставками та чи сплачується взагалі податок на нерухомість у 2015 році?

Згідно з положеннями пунктів 10.2 та 10.3 Податкового Кодексу України податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не є обов’язковим для встановлення його місцевими радами, а згідно з пп. 12.3.4 Податкового Кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду,…

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка

 31.12.2014 года вступили в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс Украины в части начисления и уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.  В соответствии с условиями Заключительных положений Закона Украины от 28.12.2014, № 71-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы» органам местного самоуправления рекомендовано…